Hygienkunskap

Ämneskod: HYG

Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftning och andra hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar livsmedlens hållbarhet.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hygienkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att säkert hantera råvaror och färdiga produkter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om de hygienbestämmelser som gäller för arbete i hela livsmedelskedjan där hanteringen och produktionsmetoderna påverkar livsmedlens hygieniska kvalitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om mikroorganismers förekomst, livsbetingelser och betydelse i samband med livsmedelshantering. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra provtagning på råvaror och färdiga produkter samt genomföra egenkontroll.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper om hygien.

Undervisningen i ämnet hygienkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering.
  2. Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
  3. Kunskaper om den personliga hygienens betydelse och färdigheter i att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt.
  4. Förmåga att genomföra provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
  5. Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  7. Färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien samt att utföra egenkontroll.

Kurser i ämnet

  • Hygien, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hygien HYGHYG0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .