Husvagns- och husbilsteknik

Ämneskod: HUV

Ämnet husvagns- och husbilsteknik behandlar funktion hos samt service, underhåll, felsökning och reparationer av husvagnar och husbilar samt deras tilläggsutrustning.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet husvagns- och husbilsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika husvagnar och husbilar samt deras olika system och komponenter. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande tilläggsutrustningar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra service och underhåll samt enklare felsökning och reparationer av olika husvagnar och husbilar samt deras tilläggsutrustning.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet husvagns- och husbilsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika husvagnar, husbilar och tilläggsutrustning, deras olika system och komponenter samt hur de samverkar.
  2. Förmåga att genomföra service och underhåll av husvagnar och husbilar samt deras tilläggsutrustning.
  3. Förmåga att genomföra enklare felsökning, diagnostisering och reparationer av husvagnar, husbilar och tilläggsutrustning samt deras olika system och komponenter.
  4. Förmåga att reparera och sammanfoga olika material i samband med reparationer av karosseri- och inredningsdetaljer.
  5. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  6. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med service, underhåll och reparationer.
  7. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
  8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

  • Husvagnar och husbilar, 300 poäng, som bygger på kursen personbilar – system- och diagnosteknik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Husvagnar och husbilar HUVHUS0 300

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .