Husbyggnadsprocessen

Kurskod: HUSHUB0 Poäng: 200

Kursen husbyggnadsprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .