Husbyggnad – specialyrken

Ämneskod: HUB

Ämnet husbyggnad – specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet husbyggnad – specialyrken ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom valt specialyrke, till exempel inom glasteknik, plattsättning, ställningsbyggnad och håltagning i betong. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om specialyrket och dess arbetstekniker.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom valt specialyrke samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet husbyggnad – specialyrken ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och eventuella maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar av arbetsuppgifterna.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.
 10. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Specialyrken 1, 100 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Specialyrken 2, 200 poäng, som bygger på kursen specialyrken 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Specialyrken 3, 200 poäng, som bygger på kursen specialyrken 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Specialyrken 1 HUBSPC01S 100
Specialyrken 2 HUBSPC02S 200
Specialyrken 3 HUBSPC03S 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .