Hotell

Ämneskod: HOE

Ämnet hotell behandlar besöksnäringens olika verksamheter. Ämnet handlar om verksamheternas produkter, tjänster och yrkesroller. I ämnet ingår metoder och utrustning samt hygien, säkerhet och service.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hotell ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om besöksnäringens verksamheter samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om besöksnäringens verksamheter, till exempel olika former av logi, konferensverksamheter och evenemang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om verksamheternas produkter och tjänster samt om olika målgrupper och deras krav på boende, tjänster och service. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika yrkesroller i verksamheten. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att utifrån branschens etiska regler kommunicera med kunder och gäster på ett serviceinriktat sätt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om besöksnäringen och förståelse av ett serviceinriktat arbetssätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, ergonomi och miljöhänsyn i samband med arbete inom besöksnäringens verksamheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att använda metoder, redskap och annan utrustning inom besöksnäringens olika verksamheter. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom branschen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom besöksnäringen på ett hygieniskt och serviceinriktat sätt.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om mötet med människor och innebörden av god service. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om etiska regler inom branschen samt om hygien och hygienbestämmelser.

Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om besöksnäringens olika verksamheter och yrkesroller.
  2. Kunskaper om besöksnäringens produkter, tjänster och målgrupper.
  3. Förmåga att välja, använda och sköta redskap samt annan utrustning inom besöksnäringens olika verksamheter.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området på ett hygieniskt, serviceinriktat och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Hotell, 100 poäng.
  • Konferens och evenemang 1, 100 poäng, som bygger på kursen hotell.
  • Konferens och evenemang 2, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang 1.
  • Våningsservice 1, 100 poäng, som bygger på kursen hotell.
  • Våningsservice 2, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hotell HOEHOT5 100
Konferens och evenemang 1 HOEKON51 100
Konferens och evenemang 2 HOEKON52 100
Våningsservice 1 HOEVAN51 100
Våningsservice 2 HOEVAN52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .