Hjulutrustningsteknik

Ämneskod: HJL

Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet handlar om underhåll och service av fordons hjulutrustning. I ämnet ingår reparation och byte av däck och fälgar.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hjulutrustningsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hjulutrustningsteknik och förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, produkter och metoder som används inom hjulutrustningsteknik. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper om broms-, chassi- och karosserikonstruktioners uppbyggnad och funktion. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda material, verktyg och teknisk utrustning som behövs för att utföra service och underhåll enligt tillverkarens krav. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att demontera, montera och justera fordons hjulutrustning.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta utifrån krav på säkerhet, miljö och kvalitet. Val av material och produkter har betydelse för fordons funktion, ekonomi och påverkan på miljön.

Praktiskt arbete och ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om hjulutrustningens betydelse för trafiksäkerheten. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att samtala om betydelsen av att möta kunder på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen i ämnet hjulutrustningsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om material, produkter och metoder som används inom hjulutrustningsteknik.
  2. Förmåga att välja och använda metoder, verktyg och utrustning inom hjulutrustningsteknik.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med service och underhåll av hjulutrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Hjulutrustningsteknik 1, 100 poäng.
  • Hjulutrustningsteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen hjulutrustningsteknik 1.
  • Hjulutrustningsteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen hjulutrustningsteknik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hjulutrustningsteknik 1 HJLHJU51 100
Hjulutrustningsteknik 2 HJLHJU52 100
Hjulutrustningsteknik 3 HJLHJU53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .