Historia

Ämneskod: HIT

Ämnet historia behandlar hur samhället och individens villkor har förändrats över tid. I ämnet ingår kunskaper om hur våra möjligheter och val inför framtiden påverkas av handlingar och händelser som skett i det förflutna.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det förflutna och om hur historia används. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för hur tolkningar av händelser och skeenden som inträffat i det förflutna påverkar synen på nutiden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika tidsperioder. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att använda en historisk referensram för att bättre kunna förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika samband i tid och rum för att på så sätt utveckla en förståelse för historiska samhällsförändringar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tiders levnadsvillkor och människors roller i samband med samhällsförändringar. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda och tolka historiska källor, samt en förståelse för hur historia skapas med hjälp av källor.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av olika uttrycksformer, såväl muntliga och skriftliga som digitala. Eleverna ska också ges möjlighet att själva använda och tolka historiska källor.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.
  3. Förmåga att använda och tolka historiska källor.

Kurser i ämnet

  • Historia 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Historia 2, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1.
  • Historia 3, 100 poäng, som bygger på kursen historia 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Historia 1 HITHIS51 50
Historia 2 HITHIS52 100
Historia 3 HITHIS53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .