Hem- och konsumentkunskap

Ämneskod: HEO

Ämnet hem- och konsumentkunskap behandlar arbete, boende, ekonomi och konsumtion i hemmet. I ämnet behandlas hur val och handlingar i hemmet påverkar hälsan, ekonomin och miljön. Ämnet ger en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika arbetsuppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att laga mat, skapa måltider och utföra andra arbetsuppgifter i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att lösa olika slags problem som kan uppstå i samband med olika arbetsuppgifter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika boendeformer samt vart man kan vända sig för att få hjälp och råd i frågor som rör boende, ekonomi och konsumtion. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att samtala om samt reflektera över konsumentinformation och reklam.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sparande, krediter och lån. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en ekonomisk medvetenhet och en förståelse för pengars värde. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vilka konsekvenser olika val i hemmet får för hälsan, ekonomin och miljön. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hållbar utveckling.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsfördelning och jämställdhet i hemmet.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i hemmet.
  2. Förmåga att reflektera över och värdera konsumentinformation och reklam.
  3. Förmåga att värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar utveckling.

Kurser i ämnet

  • Hem- och konsumentkunskap 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Hem- och konsumentkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hem- och konsumentkunskap 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hem- och konsumentkunskap 1 HEOHEM51 100
Hem- och konsumentkunskap 2 HEOHEM52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .