Helikopterteknik

Ämneskod: HEL

Ämnet helikopterteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll av helikoptrar.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet helikopterteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i helikoptrar. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för vikten av gällande regelverk, samarbete och kommunikation som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs enligt gällande regler och krav för flygmekaniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet helikopterteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos helikoptrar samt om deras, instrument, komponenter och system.
  2. Kunskaper om helikoptrars aerodynamik.
  3. Förmåga att utföra service, underhåll, felsökning och reparation av helikoptrar.
  4. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda fackspråk på såväl svenska som engelska.
  6. Kunskaper om faktorer som påverkar människan samt förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

  • Helikopterteknik, 200 poäng, som bygger på kurserna digitalteknik och flyginstrument samt ellära – flyg.

Kurser

Namn Kod Poäng
Helikopterteknik HELHEL0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .