Hästkunskap

Ämneskod: HAU

Ämnet hästkunskap behandlar hästens biologi, skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar samt ridning och körning av skolad häst. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning. Ämnet handlar om hästens användning inom olika områden som hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt inom natur- och landskapsvård.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hästar och förmåga att arbeta med hästar. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästens biologi, behov och naturliga beteende. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästens användning och värde inom olika områden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om foder, foderhantering och utfodring av hästar. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller djuretik, säkerhet och miljö.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta hästar, utrustning, stall och anläggningar med hänsyn till hästarnas behov och beteende. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hästar på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbetet med hästar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att utrusta, rida och köra skolade hästar med hästarnas välbefinnande i centrum.

Praktiskt arbete och fältstudier ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att göra stallturer för att iaktta hästars beteende och bedöma hästarnas hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska vara av undersökande och problemlösande karaktär. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att samtala om djuretik och miljöfrågor i samband med hästhållning.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hästars biologi, behov och beteenden.
  2. Förmåga att sköta hästar, utrustning och anläggningar med hänsyn till hästars behov och beteende.
  3. Förmåga att arbeta med hästar på ett djuretiskt, hygieniskt och säkert sätt.
  4. Förmåga att utrusta, rida och köra skolade hästar på ett säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Hästkunskap 1, 100 poäng.
  • Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på hästkunskap 1.
  • Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på hästkunskap 2.
  • Ridning och körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
  • Ridning och körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hästkunskap 1 HAUHAS51 100
Hästkunskap 2 HAUHAS52 100
Hästkunskap 3 HAUHAS53 100
Ridning och körning 1 HAURID51 100
Ridning och körning 2 HAURID52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .