Hälsa

Ämneskod: HAS

Ämnet hälsa behandlar människors hälsa och välbefinnande och hur levnadsvillkoren påverkar hälsan. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse och utgår från det friska hos människan. I ämnet ingår att kunna möta människor på ett etiskt och demokratiskt sätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor samt förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som menas med hälsa och välbefinnande samt om de folkhälsopolitiska målen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hälsorelaterade levnadsvanor. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av ett hälsofrämjande sätt att leva.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika aktiviteter påverkar människors hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett problemorienterat arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges tillfälle att reflektera över och samtala om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet.

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och om de folkhälsopolitiska målen.
  2. Kunskaper om olika hälsofrämjande aktiviteter och vilka hälsoeffekter de har.
  3. Förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Kurser i ämnet

  • Hälsa 1, 100 poäng.
  • Hälsa 2, 100 poäng, som bygger på hälsa 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hälsa 1 HASHAL51 100
Hälsa 2 HASHAL52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .