Hantverk och produktion

Ämneskod: HAK

Ämnet hantverk och produktion behandlar olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Ämnet handlar om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, inom såväl hantverk som industriell produktion. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverk och produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hantverkens och industrins olika yrkesområden och arbetsmiljöer samt förståelse av produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den historiska utvecklingen av olika yrken inom hantverk och industri. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hantverksmässig som industriell produktion. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för vad det innebär att arbeta inom hantverk och produktion samt hur varor tillverkas och produceras.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet samt om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion på ett säkert sätt.

Fältstudier och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och samtala om yrken och yrkeskulturer inom hantverk och produktion samt om arbetsmiljö och säkerhet.

Undervisningen i ämnet hantverk och produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion.
  2. Kunskaper om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

  • Hantverk och produktion, 200 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hantverk och produktion HAKHAN5 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .