Hantverkstekniker

Ämneskod: HAE

Ämnet hantverkstekniker behandlar tillverkning av hantverksprodukter. Ämnet handlar om arbetsprocessen och de tekniker, material och utrustning som används för framställning av en produkt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverkstekniker ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tillverkning av hantverksprodukter samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, tekniker och utrustning samt förmåga att använda, sköta och underhålla dessa. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och känsla för färg, form och estetik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom tillverkning av hantverksprodukter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av funktion och kvalitet i samband med tillverkning av en produkt.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att presentera och reflektera över samt samtala om produktens funktion, kvalitet och estetiska uttryck.

Undervisningen i ämnet hantverkstekniker ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskap om material, utrustning och tekniker som används inom hantverksområdet.
  2. Förmåga att använda material, utrustning och tekniker på ett säkert sätt.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom tillverkning av hantverksprodukter på ett miljömässigt och säkert sätt.
  4. Förmåga att sköta och underhålla material och utrustning inom hantverk.

Kurser i ämnet

  • Hantverkstekniker 1, 100 poäng.
  • Hantverkstekniker 2, 200 poäng, som bygger på hantverkstekniker 1.
  • Hantverkstekniker 3, 200 poäng, som bygger på hantverkstekniker 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hantverkstekniker 1 HAEHAT51 100
Hantverkstekniker 2 HAEHAT52 200
Hantverkstekniker 3 HAEHAT53 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .