Handel

Ämneskod: HAD

Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service och bemötande.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handel med varor och tjänster samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om handels- och tjänstesektorns roll och funktioner i samhället. Handel är en länk mellan tillverkare och konsument och finns inom många branscher och i olika former. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sambanden mellan utbud och efterfrågan. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om företags affärsidéer, marknadsföring och miljöarbete.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, utrustning och metoder som används inom handel med varor och tjänster. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att möta kunder på ett serviceinriktat sätt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom handel på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom handelsområdet.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsmiljön och betydelsen av ett serviceinriktat förhållningssätt i mötet med kunder.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om handel med varor och tjänster.
  2. Förmåga att använda material, utrustning och metoder som används inom handel.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom handel på ett serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

  • Handel 1, 100 poäng.
  • Handel 2, 100 poäng, som bygger på kursen handel 1.
  • Handel 3, 100 poäng, som bygger på kursen handel 2.
  • Praktisk marknadsföring, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Handel 1 HADHAN51 100
Handel 2 HADHAN52 100
Handel 3 HADHAN53 100
Praktisk marknadsföring HADPRA5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .