Den unga hästens utveckling 1b

Kurskod: HÄTDEN01b Poäng: 100

Kursen den unga hästens utveckling 1b omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .