Den unga hästens utveckling 1a

Kurskod: HÄTDEN01a Poäng: 100

Kursen den unga hästens utveckling 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .