Grundläggande vård och omsorg

Ämneskod: GRU

Ämnet grundläggande vård och omsorg har sin grund i omvårdnadsvetenskap och medicin. Det behandlar människors behov av vård och omsorg i olika situationer med utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet grundläggande vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att stödja och assistera människor i egenvård samt att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi samt om vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning. Dessutom ska de ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av vård och omsorg. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder.

Undervisningen i ämnet grundläggande vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.
  2. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel.
  3. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
  4. Förmåga att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård.
  5. Förmåga att diskutera sin egen och andras roll i arbetet med personlig omvårdnad.

Kurser i ämnet

  • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .