Grönyte- och småmaskinsteknik

Ämneskod: GRO

Ämnet grönyte- och småmaskinsteknik behandlar funktionen hos grönyte- och småmaskiner och deras olika redskap samt service, underhåll, inspektion, felsökning och reparationer av dem.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet grönyte- och småmaskinsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika grönyte- och småmaskiner, olika redskap samt deras användningsområden. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om maskinernas olika system och komponenter. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av grönyte- och småmaskiner samt olika redskap.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer av grönyte- och småmaskiner samt olika redskap. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet grönyte- och småmaskinsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika grönyte- och småmaskiner, deras system, komponenter och hur de samverkar samt olika redskap.
  2. Förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av grönyte- och småmaskiner samt olika redskap.
  3. Förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer av grönyte- och småmaskiner, deras olika utrustningar, system och komponenter samt redskap.
  4. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  5. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och reparationer.
  6. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
  7. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

  • Grönyte- och småmaskinsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Grönyte- och småmaskinsteknik GROGRO0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .