Original, reproduktion och prepress

Kurskod: GRAGRR0 Poäng: 100

Kursen original, reproduktion och prepress omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .