Godstransporter

Ämneskod: GOS

Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godstransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra godstransporter med fordon och utrustningar, med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra lastning av olika godsslag. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förstå vikten av goda kundrelationer både för egen del och för transportföretaget. Undervisningen ska också bidra till att utveckla elevernas initiativförmåga och förmåga att lösa problem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
  2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
  4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
  5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
  6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
  7. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

  • Godstrafik, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
  • Godstransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen godstrafik. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
  • Lastbilsmonterad kran, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Godstrafik GOSGOD0 200
Godstransporter – specialisering GOSGOD00S 100
Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .