Golvläggning

Ämneskod: GOL

Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet golvläggning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra undergolvsarbeten samt läggning av olika typer av golv vid såväl nyproduktion som ombyggnader och tillbyggnader. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika golvbeläggningar som mattor och plattor av plastmaterial, textila golv samt trä- och laminatgolv. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i golv- och väggarbeten i våtrum. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i reparation och underhåll av golv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom yrkesområdet samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet golvläggning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar av arbetsuppgifterna.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
 7. Förmåga att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 9. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 10. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Golvläggning 1, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.
 • Golvläggning 2 – våtrum, 100 poäng, som bygger på kursen golvläggning 1.
 • Golvläggning 3 – trä och laminat, 200 poäng, som bygger på kursen golvläggning 2 – våtrum eller kursen trä 2 – beklädnad.

Kurser

Namn Kod Poäng
Golvläggning 1 GOLGOL01 100
Golvläggning 2 – våtrum GOLGOL02 100
Golvläggning 3 – trä och laminat GOLGOL03 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .