Godshantering

Ämneskod: GOH

Ämnet godshantering behandlar hantering av gods. I ämnet ingår identifiering och märkning samt lastning och lossning av gods. Ämnet omfattar också teknisk utrustning för godshantering. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet samt de bestämmelser som reglerar godshantering.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godshantering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om godshantering och logistik samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om godsets väg från producent till konsument och om de system som används för att hantera gods. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om digitala informationssystem, fraktdokument och märkning av gods. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att klassificera och märka gods.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om logistik och teknisk utrustning för hantering av gods. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med godshantering. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med godshantering. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och användningsområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning för godshantering. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om genomfört arbete, arbetsmiljö och säkerhet samt frågor om miljöpåverkan inom området.

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om godshantering och logistik.
  2. Kunskaper om teknisk utrustning inom godshantering.
  3. Förmåga att välja och använda teknisk utrustning i samband med godshantering.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom godshantering på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Godshantering 1, 200 poäng.
  • Godshantering – truck, 100 poäng.
  • Godshantering 2, 100 poäng, som bygger på kursen godshantering 1 och godshantering – truck.

Kurser

Namn Kod Poäng
Godshantering 1 GOHGOD51 200
Godshantering – truck GOHGOS5 100
Godshantering 2 GOHGOD52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .