Hantering av varor och gods

Kurskod: GODHAT0 Poäng: 200

Kursen hantering av varor och gods omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .