Gasturbinmotorer – flyg

Ämneskod: GAS

Ämnet gasturbinmotorer – flyg behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll av gasturbinmotorer på luftfartyg.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet gasturbinmotorer – flyg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om luftfartyg med gasturbinmotorer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla och åtgärda fel i gasturbinmotorer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för vikten av gällande regelverk, samarbete och kommunikation som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i de europeiska luftfartsbestämmelserna enligt gällande regler och krav för flygmekaniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet gasturbinmotorer – flyg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos gasturbinmotorer samt om deras komponenter och system.
  2. Förmåga att utföra service, underhåll, felsökning och reparation av gasturbinmotorer.
  3. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  4. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda fackspråk på såväl svenska som engelska.
  5. Kunskaper om faktorer som påverkar människan samt förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

  • Gasturbinmotorer, 200 poäng, som bygger på kursen helikopterlära eller flygplansteknik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Gasturbinmotorer GASGAS0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .