Fritid och friskvård

Ämneskod: FRO

Ämnet fritid och friskvård behandlar olika fritids- och friskvårdsverksamheter. I ämnet ingår fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Ämnet handlar också om verksamheternas tekniska utrustning samt om service och bemötande av kunder.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fritid och friskvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Det kan till exempel handla om verksamheter inom friluftsliv, idrott och friskvård. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om teknisk utrustning samt om skötsel och underhåll av fritids- och friskvårdsverksamheten. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom verksamheten på ett serviceinriktat sätt.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt utifrån gällande lagar och andra bestämmelser. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om arbetsmiljö, säkerhetsarbete, riskhantering samt om brandrisk och brandskydd.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett undersökande samt problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt om innebörden av att arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen i ämnet fritid och friskvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.
  2. Kunskaper om fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
  3. Kunskaper om verksamhetens tekniska utrustning.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom verksamheten på ett säkert och serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

  • Fritid och friskvård 1, 100 poäng.
  • Fritid och friskvård 2, 100 poäng, som bygger på kursen fritid och friskvård 1.
  • Friluftsliv, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fritid och friskvård 1 FROFRT51 100
Fritid och friskvård 2 FROFRT52 100
Friluftsliv FROFRI5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .