Fritids- och friskvårdsverksamheter

Kurskod: FRIFRT0 Poäng: 200

Kursen fritids- och friskvårdsverksamheter omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .