Drift och underhåll av fritidsanläggningar

Kurskod: FRIDRF0 Poäng: 100

Kursen drift och underhåll av fritidsanläggningar omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .