Konstruktion och reparation 1

Kurskod: FRDKON01 Poäng: 200

Kursen konstruktion och reparation 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .