Fotografisk bild 4

Kurskod: FOTFOT04 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 4 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .