Fordonsvård

Ämneskod: FOS

Ämnet fordonsvård behandlar vård och underhåll av fordon. Ämnet handlar om rengöring och rekonditionering av fordon. I ämnet ingår material, metoder, produkter och utrustning för fordonsvård.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fordonsvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vård och underhåll av fordon samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, utrustning och produkter som används för exteriör och interiör rengöring och skötsel av fordon. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om produkternas påverkan på miljön. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka information om material och produkter som används inom fordonsvård. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att välja produkter och utrustning för vård och underhåll av material. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av vad vård och underhåll innebär för fordons livslängd. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att sköta och underhålla redskap och teknisk utrustning som används i samband med fordonsvård. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete och ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om resultatet av genomfört arbete med hänsyn till kvalitet och miljö.

Undervisningen i ämnet fordonsvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om material, utrustning och produkter som används inom fordonsvård.
  2. Förmåga att välja utrustning och produkter för vård och underhåll av material.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Fordonsvård – personbil, 100 poäng.
  • Fordonsvård – tunga fordon, 100 poäng.
  • Rekonditionering 1, 100 poäng, som bygger på kursen fordonsvård – personbil eller kursen fordonsvård – tunga fordon.
  • Rekonditionering 2, 100 poäng, som bygger på kursen rekonditionering 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fordonsvård – personbil FOSFOD5 100
Fordonsvård – tunga fordon FOSFOO5 100
Rekonditionering 1 FOSREK51 100
Rekonditionering 2 FOSREK52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .