Fordonsteknik

Ämneskod: FON

Ämnet fordonsteknik behandlar fordons konstruktion, funktion och användningsområden. I ämnet ingår materialkunskap, tekniker och metoder samt utrustning som används inom området. Centralt i ämnet är service och underhåll av fordon. I ämnet ingår också körning av fordon och maskiner samt trafikkunskap.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fordon och fordonsteknik samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av fordon. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fordons konstruktion, funktion och användningsområden samt om service och underhåll av fordon. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda informationssystem inom området. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att köra och manövrera basmaskin.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om material, arbetsmetoder och utrustning som används inom fordonsteknik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda material, metoder och verkstadsutrustning i samband med service och underhåll av fordon. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att sköta och underhålla material och utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra olika arbetsuppgifter inom service och underhåll av fordon.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Det handlar om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet samt om hållbar utveckling.

Praktiskt arbete och ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om trafiksäkerhet i samband med service, underhåll och körning av fordon.

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden.
 2. Förståelse av vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd.
 3. Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
 5. Förmåga att köra och manövrera basmaskin på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 6. Kunskaper om gällande trafikregler i samband med körning av basmaskin.

Kurser i ämnet

 • Fordonsteknik 1, 200 poäng.
 • Fordonsteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik 1.
 • Fordonsteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik 2.
 • Fordonsteknik – cykel, 100 poäng.
 • Körning – basmaskiner 1, 100 poäng.
 • Körning – basmaskiner 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning – basmaskiner 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fordonsteknik 1 FONFOR51 200
Fordonsteknik 2 FONFOR52 100
Fordonsteknik 3 FONFOR53 100
Fordonsteknik – cykel FONCYK5 100
Körning – basmaskiner 1 FONKOR51 100
Körning – basmaskiner 2 FONKOR52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .