Textil färg och form

Kurskod: FOMTEX0 Poäng: 100

Kursen textil färg och form omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 5 och 8.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .