Formgivning 1

Kurskod: FOMFOR01S Poäng: 100

Kursen formgivning 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–5 och 7. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom valt eller valda material.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .