Fordonsteknik

Ämneskod: FOD

Ämnet fordonsteknik behandlar fordons uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer inom mekanik, el, hydraulik och pneumatik. Det behandlar också materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra service på och reparationer av fordon samt förmåga att hantera verktyg och utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om fordons huvudkomponenter. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i demonterings- och monteringsarbete samt i hantering av några av de informationssystem som används för att lösa arbetsuppgifterna.

Undervisningen ska betona ett problemlösande arbetssätt och ta sin utgångspunkt i situationer i verkstadsmiljö.

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden samt om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar i fordonet.
  2. Förmåga att utföra enklare reparationer på olika typer av fordon.
  3. Förmåga att välja den arbetsmetod som passar för uppgiften.
  4. Förmåga att använda verktyg och utrustning.
  5. Förmåga att i arbetet ta ansvar för maskinella och ekonomiska värden samt för sin egen och andras säkerhet.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetsuppgifterna.
  7. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

  • Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Fordonsteknik – introduktion FODFOO0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .