Form och design

Ämneskod: FOC

Ämnet form och design behandlar formgivning av produkter och miljöer. I ämnet ingår kunskap om material, färg och form samt användning av dessa för en bestämd funktion och estetiskt uttryck.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet form och design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om formgivning av produkter samt miljöer för en viss funktion och med ett estetiskt uttryck. Form och design används inom många olika områden i dagens samhälle, till exempel inredningar, industriprodukter och blomsterbinderi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur traditioner och stilepoker påverkar formgivningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om arbetsmiljö och säkerhet.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över samt samtala om funktion och estetik.

Undervisningen i ämnet form och design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom formgivning.
  2. Kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
  3. Förmåga att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

  • Form och design, 100 poäng.
  • Form och design – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen form och design. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Form och design FOCFOR5 100
Form och design – specialområde FOCFOR50S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .