Flygplansteknik

Ämneskod: FLP

Ämnet flygplansteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll av flygplan.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygplansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i flygplan. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för vikten av gällande regelverk, samarbete och kommunikation som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs enligt gällande regler och krav för flygmekaniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygplansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan samt propellrar, instrument, komponenter och system.
  2. Kunskaper om flygplans, inklusive propellrars, aerodynamik.
  3. Förmåga att utföra service, underhåll, felsökning och reparation av flygplan, inklusive propellrar.
  4. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda fackspråk på såväl svenska som engelska.
  6. Kunskaper om faktorer som påverkar människan samt förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

  • Flygplansteknik, 200 poäng, som bygger på kurserna digitalteknik och flyginstrument samt ellära – flyg.

Kurser

Namn Kod Poäng
Flygplansteknik FLPFLY0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .