Fiske 3

Kurskod: FISFIS03 Poäng: 100

Kursen fiske 3 omfattar punkterna 1, 3–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde inom fiske.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .