Fiskevård 2

Kurskod: FIKFIS02 Poäng: 200

Kursen fiskevård 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .