Fiskevård 1

Kurskod: FIKFIS01 Poäng: 100

Kursen fiskevård 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .