Fastighetsservice – ytor

Kurskod: FASFAV0 Poäng: 100

Kursen fastighetsservice – ytor omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 2.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .