Fastighetsservice – elarbeten

Kurskod: FASFAH0 Poäng: 100

Kursen fastighetsservice – elarbeten omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .