Fartygsteknik

Ämneskod: FAR

Ämnet fartygsteknik behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att transportera last och passagerare. Ämnet behandlar även arbetsmiljö samt skydd av den marina miljön i samband med lasthantering.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fartygsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika fartygstypers konstruktion och stabilitetsegenskaper, samt om hur lasthantering och passagerarhantering utförs ombord. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med hantering av last och passagerare. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om riskerna med olika laster för att kunna arbeta på ett säkerhets- och miljömedvetet sätt. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på vissa fartygstyper.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke.

Undervisningen i ämnet fartygsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur olika fartygstyper är konstruerade, samt om de definitioner och måttenheter som används inom området.
  2. Förståelse av faktorer som påverkar fartygs stabilitet.
  3. Förmåga att utföra enklare beräkningar av fartygs djupgående, trim, slagsida och stabilitet.
  4. Kunskaper om hur last- och passagerarhantering utförs på olika fartygstyper samt om hur lasthanteringsutrustningen ombord fungerar.
  5. Kunskaper om miljö- och säkerhetsrisker vid last- och passagerarhantering.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.
  7. Förmåga att använda termer och begrepp som används inom området.

Kurser i ämnet

  • Lasthantering och passagerarsäkerhet, 100 poäng.
  • Skeppsteknik, 50 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0 100
Skeppsteknik FARSKE0 50

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .