Försäljning och kundservice

Ämneskod: FÖS

Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelssektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamheter och säljarens uppgift är att sälja samt att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt, målmedvetet och hållbart.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet försäljning och kundservice ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om personlig försäljning och service. I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om säljpsykologi, säljetik och vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete. På så sätt får eleverna förutsättningar att kommunicera med och möta kunder på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området försäljning och kundservice. De ska också ges möjlighet att bedriva arbetet med utgångspunkt i relevanta lagar och andra bestämmelser inom området.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att använda olika arbetsmetoder inom området försäljning och service. Därigenom får eleverna förutsättningar att finna lösningar på olika typer av problem och situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Undervisningen i ämnet försäljning och kundservice ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete.
 2. Kunskaper om faktorer som kan påverka försäljnings- och servicesituationer.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området försäljning och kundservice.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 5. Förmåga att använda olika tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt lösa problem som kan uppkomma i samband med arbetsuppgifter inom försäljning och service.
 6. Förmåga att arbeta ergonomiskt riktigt, säkert och på ett miljömedvetet och resurssnålt sätt.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultatet av arbetet.
 8. Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer.

Kurser i ämnet

 • Servicekunskap 1, 100 poäng.
 • Servicekunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen servicekunskap 1.
 • Personlig försäljning 1, 100 poäng.
 • Personlig försäljning 2, 100 poäng, som bygger på kursen personlig försäljning 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100
Servicekunskap 2 FÖSSER02 100
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .