Ljus- och bildproduktionsteknik

Kurskod: EVELJS0 Poäng: 100

Kursen ljus- och bildproduktionsteknik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ljus- och bildproduktionsteknik.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .