Eurytmi

Ämneskod: EUY

Ämnet eurytmi behandlar rytmiska element, olika former av gestaltning samt integration mellan utövare och skilda slags material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i utövarens egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar det konstnärliga arbetet utifrån såväl utövarens och koreografens som publikens perspektiv.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och en lyhördhet inför den egna kroppsrörelsen samt hur den kan användas för konstnärlig gestaltning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta olika språkliga och musikaliska element.

I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om improvisation och komposition i samband med scenisk gestaltning i olika genrer. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka eurytmiska gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter samt färdigheter i att utforska olika rörelsemöjligheter och uttryckssätt. Den ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att kunna göra nyanserade iakttagelser för att kunna variera och nyansera egna uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och interagera med andra i samband med konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i och utveckla konstnärliga projekt samt olika former av sceniska presentationer. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmins traditioner och sammanhang.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med eget utforskande och egna gestaltningar. De ska också ges möjlighet att möta och reflektera över andras gestaltningar.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att använda eurytmiska grundelement.
  2. Förmåga att gestalta rörelser och gester för att uttrycka idéer och känslor.
  3. Förmåga att kommunicera om och reflektera över egna samt andras eurytmiska gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

  • Eurytmi 1, 100 poäng.
  • Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
  • Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Eurytmi 1 EUYEUR51 100
Eurytmi 2 EUYEUR52 100
Eurytmi 3 EUYEUR53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .