Estetisk verksamhet

Ämneskod: ESS

Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika estetiska uttrycksformer, samt förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att skapa i olika uttrycksformer. Genom att arbeta med bland annat bild, dans, musik och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska uttrycksformer genom historien samt om det nutida samhällets kulturutbud. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att diskutera och tolka olika former av estetiska uttryck.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om estetikens olika betydelser för individen och samhället. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika former av egen skapande verksamhet för att därigenom kunna söka olika vägar för att kommunicera. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ges möjlighet att uppleva och utveckla ett intresse för samhällets kulturutbud.

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  2. Förmåga att tolka olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.
  3. Kunskaper om estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Kurser i ämnet

  • Estetisk verksamhet, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Estetisk verksamhet ESSEST5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .