Engelska

Ämneskod: ENS

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar både reception, vilket innebär att förstå talat och skrivet språk, samt produktion och interaktion, vilket innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Undervisningen ska också stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kulturer och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

I undervisningen ska eleverna få använda språket i funktionella och meningsfulla sammanhang. Undervisningen ska så långt som möjligt bedrivas på engelska. Eleverna ska få möta både talad och skriven engelska och få sätta det de möter i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att samspela med andra i tal och skrift och med stöd av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  4. Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kurser i ämnet

  • Engelska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Engelska 2, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 1.
  • Engelska 3, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Engelska 1 ENSENG51 100
Engelska 2 ENSENG52 100
Engelska 3 ENSENG53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .