Entreprenörskap

Ämneskod: ENR

Ämnet entreprenörskap behandlar entreprenöriellt lärande och dess betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Ämnet handlar om metoder och förhållningssätt för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I ämnet ingår kommunikation, samarbete och problemlösning.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar en tilltro till sina personliga resurser, en lust att anta utmaningar samt en vilja att ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förståelse av vad entreprenörskap betyder för individ, verksamhet och samhälle. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att tillvarata dess möjligheter. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om kommunikation och samarbete.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder för problemlösning och planering för att uppnå ett önskat resultat. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om kommunikation och samarbete samt att omsätta egna idéer i praktisk verksamhet

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
  2. Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.
  3. Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.

Kurser i ämnet

  • Entreprenörskap, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Entreprenörskap ENRENT5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .