Elektroniksystem – installation och underhåll

Ämneskod: ELO

Ämnet elektroniksystem – installation och underhåll behandlar felsökning och reparation i olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater innehåller normalt flera olika funktioner och komponenter, vilket kräver ett systematiskt arbetssätt för att lokalisera fel och felfunktioner.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elektroniksystem – installation och underhåll ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra support och service på ett systematiskt och effektivt sätt i elektronikapparater och elektroniksystem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att installera, programmera och driftsätta elektronikapparater och elektroniksystem. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mätteknik samt färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.

Genom laborationer, ett undersökande arbetssätt och praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i problemlösning som krävs för support och service på elektroniksystem.

Undervisningen i ämnet elektroniksystem – installation och underhåll ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om funktion, konstruktion och uppbyggnad hos elektronikapparater och system.
 2. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om standarder och begrepp inom området.
 3. Färdigheter i att planera, organisera, utföra och dokumentera reparationsarbete.
 4. Färdigheter i att utföra support och service av elektronikapparater och elektroniksystem.
 5. Färdigheter i att installera, programmera och driftsätta elektronikapparater och elektroniksystem.
 6. Förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska.
 7. Färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.
 8. Färdigheter i att instruera användare i hur de handhar apparater och system.

Kurser i ämnet

 • Bild- och ljudanläggningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.
 • Kontorstekniksystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.
 • Trådlösa radiosystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bild- och ljudanläggningar ELOBID0 100
Kontorstekniksystem ELOKOT0 100
Trådlösa radiosystem ELOTRL0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .