Provning och kontrollarbete

Kurskod: ELKPRV0 Poäng: 100

Kursen provning och kontrollarbete omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .